Zasady bezpiecznej żeglugi

Zasady bezpiecznej żeglugi

Żeglowanie jachtem, czyli okrętem morskim, poruszającym się dzięki sile wiatru, jaka oddziałuje na żagle, jest obecnie sztuką, której naucza się dzieci w wieku szkolnym. Dokument dający upoważnienie do kierowania jachtem posiadającym nawet pomocniczy napęd mechaniczny, może być przyznawany osobom, które ukończyły 14. rok życia. Nie oznacza to oczywiście, że posiadacz takiego patentu może samowolnie iRead More